IoT TempMonitor

Ett miniprojekt för att göra en nätverksansluten temperatur och luftfuktighetsmätare.

Hårdvara:

  • ESP8266 ESP-01 från ebay
  • Tempgivare DHT22 eller DHT11
  • Strömförsörjning

Givaren rapporterar temperatur och luftfuktighet till en databas och värdena kan sedan visas eller användas av andra enheter/projekt.

En fungerande prototyp finns nu, jag använde mycket information från detta blogginlägg och en del annan information på samma sida.

 

20160821_125650

Första fungerande installation. Den är fortfarande uppkopplad via en FTD1232 till datorn för att se seriekanalen. Den använder en DHT22 givare eftersom den är tänkt att sitta utomhus så småningom.

esplorer1

Det fungerande projektet sett i utvecklingsmiljön ESPlorer med seriekanalen till höger.