Holk id 101

Holktyp:

Liten mesholk, ingångshål: 28 mm med öppningen åt norr. Behandlad med Cupperol och fylld med kutterspån för att förhoppningsvis locka till sig en Talltita.

Uppsatt i borgen på Männö i Bornsjöns naturreservat. GPS: 59,2366N 17,7595E

Det blev ingen häckning i denna holk 2018.