Holk id 105

Holktyp:

Större mesholk, ingångshål: 32 mm med öppning åt väster. Behandlad med Cupperol.

Uppsatt i borgen på Männö i Bornsjöns naturreservat. GPS: 59,2366N 17,7593E