Holk id 110

Holktyp:

Större mesholk, ingångshål: 32 mm med öppningen åt nordost. Behandlad med Cupperol .

Uppsatt i borgen på Männö i Bornsjöns naturreservat. GPS: 59,2364N 17,7597E