Uppsatta holkar

Under denna rubrik dokumenteras de fågelholkar jag satt upp eller kommer att sätta upp. Sidan skapades för att följa holkarna som jag kommer att sätta upp i Bornsjöns naturreservat men även övriga holkar jag har eller ska sätta upp kommer att hamna här så fort jag får tid att fixa till det.

Varje uppsatt holk har en egen QR-kod i botten som som leder till rätt beskrivning: