IoT

Sida för framtida IoT projekt…

ESP8266-07 med lite kringkomponenter