HolkCam3 – 2018

Jag börjar redan nu med en sida för nästa uppgradering av holk-kameran och kommer skriva till saker allt eftersom jag kommer på lämpliga uppdateringar.

 • Belysningen behöver hanteras bättre. Fler IR-dioder och olika IOn för varje samt PWM styrning.
 • Ändra kameravinkel så att ingångshålet syns. För detta behövs en större/högre holk.
 • Temp. givaren i botten istället för i taket
 • Märkning på insidan av holken för att lättare se höjden på bobygget
 • En mikrofon men då krävs en del utredning hur det funkar med videoskapande från bilder mha openCV
 • En kamera även på utsidan
 • En givare i ingångshålet för att räkna antalet passager
 • Bättre hantering av rörelsedetektering och bildströmmen. Dela på rörelsedetektering och videoinspelning?
 • Bättre ljus i holken med ‘fönster’, hål täckta med plexiglas.
 • Öka skärpedjupet i bildströmmen, kräver bättre ljus
 • ‘Data science’ eller ai/ml för att hitta nyckel händelser