Holk id 114

Holktyp:

Liten mesholk, ingångshål: 28 mm med öppningen åt sydväst. Behandlad med Cupperol .

Uppsatt i borgen på Männö i Bornsjöns naturreservat. GPS: 59,2362N 17,7598E