Holk id 108

Holktyp:

Större mesholk, ingångshål: 32mm med öppningen åt nordväst. Behandlad med Cupperol.

Uppsatt i borgen på Männö i Bornsjöns naturreservat. GPS: 59,2359N 17,7600E