Holk id 104

Holktyp:

Större mesholk, ingångshål: 32 mm, öppning åt sydväst. Behandlad med Cupperol.

Uppsatt i borgen på Männö i Bornsjöns naturreservat. GPS: 59,2360N 17,7599E